Общи условия

Добре дошли в „Магазинчето” – безплатна онлайн платформа за публикуване на обяви и оферти за услуги.

 

Използването на услугите предлгани в „Магазинчето” означава, че сте прочели, разбрали и съгласни с настоящите общи условия.  По този начин, Общите условия  съставляват съдържанеито на Договор за електронни услуги сключен между Вас и Никотина-12 ЕООД със седалище гр. Враца, ул. „Г. Бързашки” 16 ЕИК 202003762

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ:

 1. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 3. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
 4. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга.
 5. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 6. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 7. Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 8. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 9. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Освен в полетата осигурени за тази цел.
 10. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 11. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Публикуването на текстове на различни теми, не касаещи конкретни стоки и услуги.
 12. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 13. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 14. В Категории АВТО (без рубрика Резервни части и аксесоари) и ИМОТИ могат да се публикуват до 3 обяви
 15. Промо обявите се публикуват за срок от  Х дни. Изпращането на SMS за промотирана обява НЕ гарантира публикуването на обявата в magazincheto.eu, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.
 16. Потребителите имат право на неогранчен брой промо обяви
 17. Обявите се публикуват за срок от 45 дни.
 18. Сделки свързани с размяна на стоки между потребители е препоръчително да бъдат осъществени чрез услугата на куриерска фирма Еконт Експрес - Еконт Бартер

* "НИКОТИНА-12" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

*Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.

ПЛАЩАНИЯ

 1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта magazincheto.eu се извършват в брой, по банков път или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. "НИКОТИНА-12" ЕООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "НИКОТИНА-12" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 2. "НИКОТИНА-12" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "НИКОТИНА-12" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Р.България законодателство.